Er det organ i universitets organisation som forholder sig til de studerendes hverdag. Du kan se mere om hvem der sidder i studienævnet mm. på følgende hjemmeside: http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Studien%C3%A6vn+sundhed-Teknologi-Idr%C3%A6t/

 

Idræts repræsentanter:

Gry Ransdal Hansen, 5.semester

Anders Boutrup Pedersen, 5.semester

Esben Röck, 3.semester

 

Suppleanter:

-

 

De primære opgaver for studenterrepræsentanter i studienævnet 

Årets underviser

Hvert år kåret årets underviser af studenterrepræsentanterne i studienævnet. Dette gøres på baggrund af indstillinger skrevet af studerende. Det er vigtigt at indstillingerne er skrevet så det tydeliggøres hvorfor den pågældende underviser har gjort noget bemærkelsesværdigt.
 

Klager

Det er også i studienævnet at klager behandles, det kunne være en eksamen som ikke er forløbet som forventet – HUSK, klager skal sendes SENEST 14 dage efter en afholdt eksamen. Her er det vigtigt at der sidder én fra idræt som kan argumentere for sagen når den er på dagsorden. At klage over en eksamen medfører ikke nødvendigvis en ny eksamen – formålet med klagen kan tydeliggøres eksplicit, ved eksempelvis at skrive ”at klagen ikke har til hensigt at udløse en ny eksamen, men at forhindre gentagelse af problemet”.
 

Semesterevaluering

Den sidste ting vi arbejder med i studienævnet er semesterevalueringer. Det er afgørende for at komme problemer til livs, at de beskrives i evalueringen som bliver sendt ud på din studiemail efter semesterets afslutning, dvs. i starten på det efterfølgende semester. Når du har udfyldt din semesterevaluering bliver den behandlet af en studiesekretær som afrapporterer resultatet. Dernæst er det studienævnsformand samt næstformands opgave, at sætte resultatet på dagsordenen til et studienævnsmøde, for at kunne diskutere de forhold der præsenteres.

 

Se tidligere semesterevalueringer her: 
http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/kvalitetssikring-og-udvikling/Eva+Idr%C3%A6t/