Akademisk Råd (AR) er rådgivende organ for dekanen på det enkelte fakultet. Der sidder fire studerende i AR.

AR beskæftiger sig med akademiske sager på fakultetsniveau, herunder tildeling af Ph.d.- og doktorgrader. Derudover er AR rådgivende i f.eks. internt budget, udvikling af fakultetet, arbejds- og studiemiljø, strategi- og visionsplaner mm.. AR er desuden stedet, hvor de studerende har muligheden for at komme til orde i fht. Dekanen og høringer på nationalt plan.

Kilde: https://studentersamfundet.aau.dk/politik/aauvalg/akademiske-raad

Idræts repræsentant: Anders Boutrup Pedersen, 5.sem