Akademisk Råd (AR) er rådgivende organ for dekanen på det enkelte fakultet. Der sidder fire studerende i AR.

AR beskæftiger sig med akademiske sager på fakultetsniveau, herunder tildeling af Ph.d.- og doktorgrader. Derudover er AR rådgivende i f.eks. internt budget, udvikling af fakultetet

Institutrådet er det organ, der skaber rammerne for undervisningen og forskningen på AAU. Her diskuteres de fysiske rammer, samt ansættelser af nye forskere/undervisere og teknisk personale. Så hvis du synes at rammerne for dit studie er for dårlige, så er det her du kan gøre en

 

Er det organ i universitets organisation som forholder sig til de studerendes hverdag. Du kan se mere om hvem der sidder i studienævnet mm. på følgende hjemmeside: http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Studien%C3%A6vn+sundhed-Teknologi-Idr%C3%A6t/

 

Idræts

FakSund er fakultetsrådet der varetager de studerendes problemstillinger på det Sundhedsvidenskablige Fakultet på Aalborg Universitet.
 
Vi har et håb om at samle så mange interesseret studerende som muligt fra alle sundhedsvidenskablige studier, da studenterpolitik er et