Generalforsamling

 

Tilstedeværende:

Anders Boutrup Pedersen 5. Semester
Kasper Hollænder 5. Semester

Søren Gam 5. Semester

Jakob Andersen Molbech 5. semester

Peter Oscar Hald 5. semester

Thyge Sall 5. semester

Malthe Krogh Kirkeby 3. semester

Esben Röck 3. semester

Mikkel Svindt 7. semester

Caroline Mathilde Christensen 3. semester

Gry Ransdal Hansen 5. semester

 

 

Velkomst:

Anders byder velkommen til alle og gennemgår dagsordenen.

Gry tager over for Tone som formand ved generalforsamlingen.


Valg af dirigent:

Anders


Bestyrelsens beretning:
Formanden: Gry taler

Vi er en fælles stemme overfor vores ledere.

Dette halvår:

-          Nu bliver der gjort noget i forhold til klagerne som kommer frem til styringsgruppemøderne på semestrene men ikke kan løses af semesterkoordinator.

-          Idrætsrådet donerede 50 kr. pr. mand til ekstern idrætsdag.

-          Har fået en hjælpelærer på til Biomekanik på 2. semester.

-          Gruppedannelse og Statusseminar er kommet på dagsordenen i studienævnet

 

Idrætsrådet har kontakt til de forskellige råd, enten igennem at bestyrelsens medlemmer sidder som indvalgte/frivillige i rådene (Studienævnet, Institutrådet, Akademiske Råd og Faksund), hvor fremlagte problemstillinger bliver taget seriøst.

 

 

Kommende forløb:

Idrætsrådet er fortsat under opstart. Fremover skal der arbejdes videre med:

-          At skabe en fælles front overfor ledelsen.

-          Laves sociale arrangementer

o   Aktivitetsdag

-          Fortsat få sagt problemstillinger videre til rette råd og nævn.

-          Gøre hverdage og fremtiden bedre for de idrætsstuderende

-          Få fat på de nye studerende (1. semester)

-          PR skal være opfyldende og skal være bredere og skal komme bedre ud til de studerende.

 

Spørgsmål (plenum):

Hvordan bliver idrætsrådet hørt i de andre råd?

-          Igennem de indvalgte og frivillige studerende.

Ekstern og Intern Idrætsdag, hvordan kommer det til at forløbe?

-          Tone skal med ind over og skal ske på 1. møde efter GF.

Har folk kontaktet personerne i idrætsrådet?

-          Ja er bl.a. sket med klagesager og til biomekanik

Hvor stor er synligheden?

-          Resultatet af de ting der er sket er måske ikke så synliggjort.

-          Dette er noget der skal arbejdes på fremover

Hvad er forskellen på et styringsgruppemøde og idrætsrådet?

-          Vi sikrer at der ikke er en subjektiv mening fra semesterkoordinatoren og har ofte bedre tid/mulighed for at gå videre med problemstillingerne

 

Problemstillingerne er måske det samme som ved styringsgruppemødet?

-          Der ønskes mere klarhed omkring forskellen.

-          Man kan tage kontakt til repræsentanterne fra grupperne, som også deltager i styringsgruppemøderne, da de har fingeren på pulsen i forhold til deres semester.

 

Synligheden af hjemmesiden. Og der mangler noget til offentligt skue.

-          Står på dagsorden til kommende møde.

Kunne man overveje at sende en mail ud til alle idrætsstuderende i stedet for Facebook, da de dermed bliver direkte henvendelse til den enkelte person.

-          Kræver tilladelse, nogle vil sikkert ikke synes om det, er det en god ide?

 

 

§Vedtægtsændringer:

4 stk.

Forslaget går at man ændre x til 1 suppleant pr. semester.

 

11 stemmer for vedtaget.

 

Halvårs buget:

Mikkel:

 

Der var overskud ved den eksterne idrætsdag på AAU i 2013 pga flere deltagere end budgetteret. Størstedelen af de overskud gik til at støtte ved at reducere deltagergebyret 50 kr ved ekstern idrætsdag på AU i 2014.

 

Yderligere har idrætsrådet fået penge fra det sundhedsvidenskabelige fakultet til:

-          Arrangementer

-          PR

-          Stiftende generalforsamlinger (700)

-          Diverse (2000)

 

I plenum:

Er dette startbeløbet?

- Skal forstås som et beløb vi har fået og skal få til at række. Derudover kan vi søge.

 

Har man ide, skal man bare byde ind. Dette har dog ikke fundet sted endnu.

 

Man kan søge en aktivitets pulje hos studentersamfundet og dermed kunne man få nogle fede arrangementer.

Vi kan først nu begynde at faciliteter pegene, på det næste halvår, da pengene først er blevet tilgængelige nu.

 

Er der klarhed over hvor mange studieaktiviteter der er ved idræt.

-          Forslag om at finde ud af dette.

 

FORSLAG: Kunne lave noget i forhold til at afprøve studieaktiviteter, f.eks. en dag hvor man kan gå rundt og høre eller lign.

 

En platform, hvor man kan se, hvad der sker på studiet fra første semester til slut og hvad der kan ske efter uddannelsen i forbindelse med job eller lign. Kunne evt. lave en sammenligning med de andre universiteter.

 

 

Valg af bestyrelse:

Der er 3 pladser til alt pr. semester, hvor nedenstående titler skal besiddes af de valgte pr. semester.

Alle er med til at vælge posterne.

 

Menige medlemmer i rådet:

1. semester:

3. semester: Malthe, Esben og Caroline

5. semester: Gry, Kasper, Jacob

7. semester: Mikkel

9. semester:

 

1. suppleanter pr. semester:

1. semester:

3. semester:

5. semester: Anders

7. semester:

9. semester:

 

 

Formand: Gry

Næstformand: Åben

Kassere: Mikkel

Sekretær: Åben

PR ansvarlig: Malthe

 

Evt.

Det kunne være rart, at få ens pensum offentliggjort mere end 1. måned før studiestart.

Forslag: Hjemmeside fortæller hvordan og hvorledes i forhold til studiet.

 

Styringsgruppemødet:

Repræsentanten skal følge semesteret også i undervisningen.

 

Projektforslagene skal man ikke blive låst fast til.

Diskussion af projektplanlægning til SN.

Kender vejlederne til projektkataloget?

Er det projektkataloget som er et problem eller de studerendes viden omkring brugen af kataloget?

 

Brugen af andre vejledere, hvordan kan det ske?  

 

IKS reeksamen fremmedsprog – SN

 

Klage over hvordan semesterkoordinator var til gruppedannelsen på 3. semester. 

 

Savner at møde andre og omgås med andre fra de andre semester.

Skal arrangere noget semestrene imellem i rådet. Måske finde inspiration fra de andre universiteter.

Fredagsbar i Nordkraft som er set eksempel på tidligere.

 

Et af de kommende møder i Idrætsrådet, skal laves en begivenhed, hvor vi skal lære hinanden at kende på tværs af semestrene og inviterer alle.
Måske lægge en føler ud i forhold til de andre studerende, for at få forslag til hvad der skal arrangeres.

 

Øvetider på semestrene?

 

Hvordan får man informationen, hvis man ikke er i idrætsrådet?