Dagsorden:

1.       Velkomst og præsentation (hvorfor stifter vi idrætsrådet og hvad skal vi igennem i dag)  (30-40 min)

Mål:

·         Et mål for Idrætsrådet er, at skabe fælles front samt at organisere idrætsstuderende overfor ledelsen, for på den måde at blive hørt og inddraget i beslutningsprocesser vedrørende de studerende på idrætsstudiet.

·         Foreningens mål er desuden at skabe et fælles forum for de studerende med fokus på erfaringsudveksling på tværs af semestre på idrætsuddannelse og for så vidt muligt at være et repræsentativt forum for idrætsstuderende med henblik på at varetage alles interesser.

·         Yderligere er det et mål for idrætsrådet at være et oplysende organ for de idrætsstuderende.

·         At fremme studiemiljø både fagligt og socialt for idrætsstuderende.

 

 

IR-AAU i Praksis:

·         Den enkelte studerende skal have en instans der lytter og tager ideer, klager eller lign. til revision og efter behov, videre til studienævn, akademisk råd eller universitets ledelse (en instans der tager dem seriøst).

·         En bestyrelse vælges til generalforsamling og disse medlemmer er siddende et år (både medlemmer og suppleanter).

 

Problemstillinger:

·         Optag (er dette for stort?)

·         Studieordning (stiller den de rigtige krav?)

·         Eksaminer (kunne de være bedre?)

·         Projekter (tværfaglighed, erfaringsudveksling og forskningsrelevans!)

·         Studiemiljø (mangler vi!)

·         Hvorfor er I her i dag udover nysgerrighed?

 

 

1.       Hvor langt er vi nu: (10-20 min)

·        Facebook siden (idrætsrådet AAU - planen er at denne side skal informere de studerende på daglig basis og løbende oplyse om problemstillinger.

·        Hjemmeside (planer for denne - informations database: referater og links, samt hjælp i et virvar af informationskanaler)

·        Budget (hvor meget forventer vi at have til rådighed (16.000 kr som startskud fra Fakultetet) og hvad skal pengene gå til)

·        Mødested (studenterhuset)

 

2.       Spørgsmål til godkendelse inden valg (40-60 min)

·        Hvor mange bestyrelses medlemmer skal der side i IR-AAU?

·        Hvordan skal valget ske (demokratisk)?

·        Vedtægter til godkendelse?

·        Møde hyppighed generalforsamling ?

 

3.       Pause mad (15-20 min)

·        Menu

 

4.       Valg af bestyrelse og suppleanter (30-40 min)

·        Skal finde sted efter tidligere besluttet fremgangsmåde

 

5.       Spørgsmål til valgt bestyrelse (30-40 min)

·        Møde hyppighed

·        Valg af: Formand, næstformand, kassere og PR ansvarlig (opgave specifikation udarbejdes sammen)

 

Refereret stiftende generalforsamling d. 13/3-14:

-          16 fremmødte fra de 5 årgange.

-          Dagsorden blev godkendt

 

Theis præsenterer:

-          Hvorfor gør vi det – Umiddelbart bred enighed blandt fremmødte om at rådet er en god idé.

-          Dekan og universitets bestyrelsen er bag rådet.

Hvor lang er vi nu:

-          Hjemmeside: styrringsgruppe forklarer tanker med denne. (se dagsorden)

Fremmødte omkring IR-AAU:

-          Der er bred opbakning

-          Formålet skal være tydeligt

-          Alle skal være med (uddannelsen skal være bredt repræsenteret i IR-AAU)

-          Rådet skal være bindeled til ledelsen.

-          Styringsgruppemøderne fungerer ikke – dette er et godt alternativ.

-          Det er frivilligt og derfor også frivilligt hvor meget arbejde man vil ligge i det.

 

Indledende diskussion og bestyrelse:

-          Hvor mange skal vi være?

·         Et bestemt antal pladser per semester.

·         Det vil være fordelagtigt at have mindst en med fra hvert styrringsgruppe møde for at se på tendenser på hele studiet.

·         Stemmeret skal ligge hos de indvalgte bestyrelses medlemmer. Møderne skal være åbne for observatører (idrætsstuderende).

·         De menige medlemmer har små opgaver og er budbringere men også en hjælpende hånd til dem der har posterne.

·         15 medlemmer og 3 fra hvert semester.

·         Idrætsrådet skal facilitere opgaver ud til de studerende - Ekstern idræts dag, fester osv…

 

VEDTAGELSER på baggrund af diskussion og afstemning!

·         15 pladser i bestyrelsen vedtages

·         3 pladser er faste pladser

·         1 plads = 1 studerende = 1 stemme

·         Opstarts periode defineres som til næste generalforsamling

·         Pladserne kan ikke opfyldes efter afstemning - dette efter opstarts perioden (bør komme til afstemning igen om et år) (vedtaget ved afstemning 11 mod 2)

·         De tre faste pladser er fastlåst til hvert semester. Der er mulighed for (i opstartsperioden, defineret som det første halve år (F14)) at løbende fylde disse pladser op så ift reglerne omkring 3. faste pladser pr. semester. Dvs. disse kan udelukkende fyldes op af det semester der stilles pladserne til rådighed (vedtaget ved afstemning 11 mod 2).

·         Generalforsamlinger holdes halvårligt

·         Menige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 6 måneders periode

·         Bestyrelsesposter:

  • Formand vælges årligt om foråret
  • Næstformand vælges årligt om efteråret
  • Sekretær vælges halvårligt
  • Kasser vælges halvårligt
  • PR mand vælges halvårligt

 

Valg:

 

1-2 semester

3-4 semester

5-6 semester

7-8 semester

9-10semester

Esben 2. semester

Gry4. semester (Næstformand)

Tone6. semester(Formand)

Ledig

Ledig

Malte 2. semester

Anders 4. semester(Sekretær)

Mikkel 6. semester(Kasser)

Ledig

Ledig

Ledig

Jakob 4. semester

 

Thomas6. semester(PR)

Ledig

Ledig

 

 

 

 

Til næste gang:

·         Formand finder en dato til næste møde

·         Personer i facebook gruppen

·         Spred budskabet om at få fyldt de sidste pladser.