Opstartsmøde Idrætsrådet d. 25.03.14 kl. 16:30-19:00, lokale R271 i Rendsburggade

 

Dagsorden
i. Velkomst og valg af referent (sekretær Anders er fraværende) (5min)
ii. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden (5min)
iii. Nyt fra semestre og udvalg (20min)
iv. Opfølgning på opgaver